Archiv: Daňový kalendář pro rok 2002


Leden
čtvrtek 25. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za prosinec 2000
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů použitých pro výrobu tepla a z vybraných pohonných hmot použitých pro zemědělskou prvovýrobu, lesní školy a obnovu a výchovu lesa (dále jen "topné oleje a zelená nafta"), (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2000
středa 31. daň z příjmů: měsíční záloha na daň (za leden)
daň silniční: daňové přiznání a daň za rok 2000
daň z nemovitostí: daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2001
Únor
úterý 20. daň z příjmů: vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2000
pondělí 26. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za leden
středa 28. daň z příjmů: měsíční záloha na daň (za únor)
Březen
pondělí 26. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za únor
Duben
pondělí 2. daň z příjmů: - přiznání k dani a daň za rok 2000
- čtvrtletní a měsíční záloha na daň (za březen)
úterý 17. daň silniční: záloha na daň za 1. čtvrtletí
středa 25. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
pondělí 30. daň z příjmů: měsíční záloha na daň (za duben)
Květen
pátek 25. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za duben
čtvrtek 31. daň z příjmů: měsíční záloha na daň (za květen)
daň z nemovitostí: - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 1.000,- Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1.000,- Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
Červen
pátek 15. daň z příjmů: - pololetní a čtvrtletní záloha na daň (poplatníci, kteří jsou povinni podat daňové přiznání za rok 2000 nejpozději do 2. dubna 2001)
pondělí 25. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za květen
Červenec
pondělí 2. daň z příjmů: - přiznání k dani a daň za rok 2000
- pololetní, čtvrtletní a měsíční záloha na daň (za červen)
daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1 000 Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
pondělí 16. daň silniční: záloha na daň za 2. čtvrtletí
středa 25. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
Srpen
pondělí 27. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za červenec
pátek 31. daň z nemovitostí: splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 1.000,- Kč)
Září
pondělí 17. daň z příjmů: - čtvrtletní záloha na daň
úterý 25. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za srpen
Říjen
pondělí 1. daň z nemovitostí: splatnost 3. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1.000,- Kč s výjimkou samostatně hospodařících rolníků)
pondělí 15. daň silniční: záloha na daň za 3. čtvrtletí
čtvrtek 25. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
Listopad
pondělí 26. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za říjen
pátek 30. daň z nemovitostí: poslední splátka daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 1.000,- Kč)
Prosinec
pondělí 17. daň z příjmů: pololetní a čtvrtletní záloha na daň
daň silniční: záloha na daň za říjen a listopad
čtvrtek 27. spotřební daň: - daňové přiznání a daň za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a zelené nafty, (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty: daňové přiznání a daň za listopad