Daňový kalendář pro rok 2007


LEDEN
úterý 2. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2006
úterý 9. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2006 (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 24. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2006 (pouze spotřební daň z lihu)
čtvrtek 25. - spotřební daň - daňové přiznání za prosinec 2006
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2006 (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2006
- souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2006
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2006
- daň silniční - daňové přiznání a daň za rok 2006
- daň z nemovitostí - daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2007
ÚNOR
pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2006 (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
- podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 21. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2006
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za prosinec 2006 (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za leden
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za leden
středa 28. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden
BŘEZEN
pátek 2. - daň z příjmů - podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2006
pondělí 12. - spotřební daň - splatnost daně za leden (mimo spotřební daň z lihu)
čtvrtek 15. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
- podání hlášení platebního zprostředkovatele
čtvrtek 15. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - daňové přiznání za únor
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za únor
úterý 27. - spotřební daň - splatnost daně za leden (pouze spotřební daň z lihu)
DUBEN
pondělí 2. - daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2006, nemá-li subjekt povinný audit a své přiznání zpracovává a předkládá sám
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor
úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za únor (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 1. čtvrtletí
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
úterý 24. - spotřební daň - splatnost daně za únor (pouze spotřební daň z lihu)
středa 25. - spotřební daň - daňové přiznání za březen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
- souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí
pondělí 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen
KVĚTEN
čtvrtek 10. - spotřební daň - splatnost daně za březen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 21. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 25. - spotřební daň - splatnost daně za březen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za duben
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za duben
čtvrtek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben
- daň z nemovitostí - splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
- splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb - dále jen "samostatně hospodařící rolníci")
ČERVEN
pondělí 11. - spotřební daň - splatnost daně za duben (mimo spotřební daň z lihu)
pátek 15. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
středa 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 25. - spotřební daň - splatnost daně za duben (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za květen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za květen
ČERVENEC
pondělí 2. - daň z příjmů - podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2006, má-li subjekt povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
- odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen
úterý 10. - spotřební daň - splatnost daně za květen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 16. - daň silniční - záloha na daň za 2. čtvrtletí
pátek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
středa 25. - spotřební daň - splatnost daně za květen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za červen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
- souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí
SRPEN
čtvrtek 9. - spotřební daň - splatnost daně za červen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pátek 24. - spotřební daň - splatnost daně za červen (pouze spotřební daň z lihu)
pondělí 27. - spotřební daň - daňové přiznání za červenec
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za červenec
pátek 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec
- daň z nemovitostí - splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
ZÁŘÍ
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za červenec (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň z příjmů - čtvrtletní záloha na daň
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 24. - spotřební daň - splatnost daně za červenec (pouze spotřební daň z lihu)
úterý 25. - spotřební daň - daňové přiznání za srpen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za srpen
ŘÍJEN
pondělí 1. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen
středa 10. - spotřební daň - splatnost daně za srpen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 15. - daň silniční - záloha na daň za 3. čtvrtletí
pondělí 22. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 25. - spotřební daň - splatnost daně za srpen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za září
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
- souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí
středa 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září
LISTOPAD
pátek 9. - spotřební daň - splatnost daně za září (mimo spotřební daň z lihu)
úterý 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
pondělí 26. - spotřební daň - splatnost daně za září (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za říjen
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za říjen
pátek 30. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen
- daň z nemovitostí - splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
PROSINEC
pondělí 10. - spotřební daň - splatnost daně za říjen (mimo spotřební daň z lihu)
pondělí 17. - daň z příjmů - pololetní a čtvrtletní záloha na daň
- daň silniční - záloha na daň za říjen a listopad
čtvrtek 20. - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
čtvrtek 27. - spotřební daň - splatnost daně za říjen (pouze spotřební daň z lihu)
- daňové přiznání za listopad
- daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad (pokud vznikl nárok)
- daň z přidané hodnoty - daňové přiznání a daň za listopad
pondělí 31. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad